Hosting por Logo dinahosting
Cargando Actividades

« Todas as actividades

Campamento infantil-xuvenil espeleoloxía Cobas(15-16-17 maio 2021)

  • Esta actividade xa finalizou.
Comeza: 15 Maio
Finaliza: 17 Maio
Categoría:

http://www.espeleoloxia.org/web/2021/04/28/xxiv-campamento-infantil-xuvenil-de-espeleoloxia/   PRESENTACION E REGULAMENTO PROGRAMA DAS ACTIVIADADES Este ano 2021 no que nos toca vivir como tod@ssabredes está declarado o ano Intenacional das Covas co lema “Explorar, Comprender e Protexer” ofrecemos este campamento, tamén especial xa que é o XXV Campamento InfantilXuvenil de Espeleoloxia. Os rapaces sodes o futuro, de vós depende aprender e…


http://www.espeleoloxia.org/web/2021/04/28/xxiv-campamento-infantil-xuvenil-de-espeleoloxia/

 

PRESENTACION E REGULAMENTO PROGRAMA DAS ACTIVIADADES
Este ano 2021 no que nos toca vivir como tod@ssabredes está declarado o ano Intenacional das Covas co lema “Explorar, Comprender e Protexer” ofrecemos este campamento, tamén especial xa que é o XXV Campamento InfantilXuvenil de Espeleoloxia.
Os rapaces sodes o futuro, de vós depende aprender e conservar o que a natureza nos proporciona, e de os titores e deber ensinar eses valores, para que se trasmitan no tempo.
Para poder participar no campamento é imprescindible estar en posesión da licenza do ano en curso expedida pola FGE ou calquera outra licenza análoga de espeleoloxía recoñecida por esta (ás das federacións integradas na CEC).
Os menores de idade precisan de permiso paterno (que custodiará o clube) e acudir tutelados por un adulto.
Na inscrición o interesado facilitará os seus datos: nome, apelidos, NIF,clube, idade, teléfono e orreoelectrónico, datas de chegada e saída.
Atendendo o PROTOCOLOFISICOVID-DXTGALEGO POLO QUE SE ESTABLECEN AS MEDIDAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA
OCASIONADA POLA COVID-19 NO ÁMBITO DO DEPORTE FEDERADO DE GALICIA (ver documento enhttp://www.espeleoloxia.org) os participantes presentarán debidamente cuberto a correspondente DECLARACIÓNRESPONSABLE PARTICIPANTE NA ACTIVIDADE
(DEPORTISTA e STAFF).
Todos os participantes asumen a obriga de cumplir as normas de protección establecidas en materia sanitaria, tanto no uso das instalacións de uso común como no desenvolvemento das actividades. Entroutras lémbrase que o uso
de máscara é obligatorio. Tamén que o acceso as instalación deberán realizarse a través do “punto limpo” establecido.
A organización non se responsabiliza de posibles accidentes.
Calquera outra situación ou dúbida non prevista por este Regulamento será resolta pola organización.
A organización poderá cambiar os horarios e actividades en función do desenrolo do campamento.
Non esquezas: Realizar un traballo en equipo, fundamento da exploración espeleolóxica.

Datas e lugar de realización: 15-16-17de Maio 2021 – Cobas, Ourense
Data límite de inscripción no Campamento: 12 de Maio de 2021
Pernocta: Refuxio de Cobas. Aforo limitado a 20 persoas
NOTA:
Atendendo as medidas de protección previstas, as actividades desenvolveranse en varios grupos.
O número de participantes no campamento está limitado a 20 persoas.

Sábado 15 de maio
10:00 Recepción no refuxio de Cobas.
11:30 Aproximación ata a Pala da Zorra, Pumbeira e desenvolvemento da
actividade: exploración.
14:00 Xantar
17:00 Regreso ata o refuxio
18:00 Xogos: orientación e búsqueda do tesouro.
21:30 Cea
Domingo 16 de maio:
08:30 Almorzo,
09:30 Aproximación a Pala Silverto e desenvolvemento da actividade:
exploración
14:00 Xantar
18:00 Regreso ata o refuxio
19:00 Xogos; Tirolina, etc.
21:30 Cea e sorteo de premios
Luns 17 de maio
08:30 Almorzo,
09:30 Xogos: taller de nós (aprende a facer os teus propios nós)
14:00 Xantar
16:00 Peche do campamento.CAMPAMENTO GALEGO
MATERIAL NECESARIO
Material para facer actividade espeleolóxica: Como material xeral para todos os cativos: Lubas, botas de auga (preferiblemente), roupa de protección, casco,arnés efrontal.
Para os Xogos os particpantes deberán traer brúxula con limbo móvil e con escala xiratoria númerada en graos.
Material para a pernocta: Saco de durmir e esterilla.
Manutención: Os deportistas virán provistos de prato, taza e cubertos. Non se fará uso do menaxe do refuxio. Os deportistas virán provistos de xantar individual (pechado en bolsa) para o sábado e o domingo. Non se poderá compartir comida entre os participantes que non sexan da unidade familiar.
Inscricións
A través do correo: [email protected] según se indica no regulamento. Tlfs 687321123 // 606905851
Infantiles e Xuveniles: Inscripción de balde.
Titores e acompañantes (1)
:Non se permite máis de un titor o u acompañante por participante, podendo un mesmo titor ter ao seu cargo a mais de un/unha participante.
A cuota non inclúe o custe das licencias deportivas.
NOTA (1): Debido a limitación de prazas é importante minimizar o número de acompañantes.
LOCALIZACION
O Campamento base está no refuxio de Cobas, na estación de Cobas (Rubiáde Valdeorras-Ourense), no Parque Natural da Serra Enciña da Lastra.Coordenadas:42.475363–6.830989.
Lembrade
RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020 e do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade:
 Non se permite compartir material deportivo. As botellas de auga son individuais.
 Sen máscara mantede distanciamento de seguridade. Respeta a sinalización de seguridade nos espazos comúns.
 Os deportistas non podrán compartir alimentos, bebidas ou similares.
 Antes de entrar ás zonas comúns deberán limpiarse as mans empregando o hidroxel virucida

 

 

 

Prazas limitadas

*AVISO IMORTANTE:Pola situación actual na que nos atopamos, as actividades poderán ser modificadas ou canceladas dun día para outro.

O número de participantes poderá verse modificado por cambios na normativa Covid da zona onde se vaia a realizar a actividade, nese caso, respectarase en todo monento a orde de inscrición.
Agradecemos a vosa comprensión

 

Salvo que na información da actividade se indique o contrario, para participar na mesma é preciso apuntarse, así como ser socio do Club Alpino Ourensán e estar federado (cunha licenza federativa que cubra a actividade a realizar).

Ademais para participar nas actividades é preciso ter os coñecementos necesarios así como levar todo o material indicado.

Normas de participación nas actividades

O presente percorrido é unha proposta dun socio ou socia á cal se suman todos aqueles socios e socias que desexen realizalo, baixo a propia responsabilidade de cada un/unha dos/das participantes, sendo imprescindible dispoñer de seguro individual de accidentes. O club tan so facilita a organización do desprazamento e a difusión da actividade. Polo tanto non existe guía de montaña a cargo da actividade, nin se percibe cantidade algunha por tal concepto.

PECHAR

Ola! Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a web e a seguridade, pero non analizamos os hábitos de navegación navegación nin intentamos identificarte. Podes obter mais información nesta ligazón