No 2001  nace o Concurso de fotografía Club Alpino Ourensán co obxetivo de achegar a realidade dos deportes de montaña ao resto da cidadanía.

Ao longo destas mais de dezasete edicións, mais de 1000 imaxes, obras de montañeiras e montañeiros apasionados da fotografía,  que percorreron coas súas imaxes o entorno natural no que se desenvolve para mostrar, a través da exposición, non só os lugares, ou as actividades, senón o compañeirismo, a superación, a oportunidade… que os deportes de montaña ofrecen.

Lucas Rodríguez