Inscrición

A inscrición realizarase online mediante os formularios habilitados a tal efecto,

  • Inscripción normal » camiseta + pinchos + sorteo material colaboradores (10€/participante)
  • Inscripción reducida » pinchos + sorteo material colaboradores (5€/participante)
  • Inscripción non participantes  » camiseta (7€/non participante)

Data límite de inscrición:  o domingo 3 de setembro ás 20:00 para a inscrición normal e inscrición non participantes. A inscrición reducida ata completarse cupo (20 cordadas).

O aforo estará limitado a 20 cordadas e a inscripción é por parellas e é imprescindible estar federados.

A inscripción  normal e reducidas darán dereito a participar na Maratón así como a participar no sorteo final de material proporcionado polos patrocinadores, sempre que se cumpla có recollido no regulamento da proba.

Ademais poderán inscribirse non participantes para a camiseta.

 

 

 

Para confirmar a inscripción, no caso de inscripcións con cuantía económica,  será preciso facer un ingreso na conta bancaria do Club Alpino Ourensán

Conta bancaria do club: ES03 0049 7799 50 2610012560 (Banco Santander)

 


CASTELLANO

La inscripción se realizará online mediante los formularios habilitados a tal efecto,

  • Inscripción normal » camiseta + sorteo material colaboradores (10€/participante)
  • Inscripción reducida » pinchos + sorteo material colaboradores (5€/participante)
  • Inscripción no participantes  » camiseta (7€/non participante)

Fecha límite de inspcrición:  el domingo 3 de septiembre a las 20:00 para a inscripción normal e inscripción de no participantes. La inscripción reducida hasta completarse cupo (20 cordadas).

La participación está limitada a 20 cordadas y la inscripción es por parejas y es imprescindible estar federados.

La inscripción  normal y reducida darán derecho a participar en la Maratón así como a participar en el sorteo final de material proporcionado por los patrocinadores, siempre que se cumpla con lo recogido en la normativa de la prueba.

 

 

Para confirmar la inscripción, en el caso de inscripciónes con cuantía económica,  será imprescindible hacer un ingreso en la cuenta bancaria del Club Alpino Ourensán

Cuenta bancaria del club: ES03 0049 7799 50 2610012560 (Banco Santander)