Hosting por Logo dinahosting
8 Marzo, 2023

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria:Presentación nova Xunta Directiva 24 marzo

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria:

Presentación nova Xunta Directiva

Club Alpino Ourensán-Club Alpino Manzaneda

Estimados/as Socios/as:

O Club Alpino Ourensán, de acordo cos vixentes estatutos, convoca a todos os seus socios/as para a celebración da próxima Asemblea Xeral Extraordinaria, que terá lugar o venres, día 24 de marzo de 2023 no local social sito en R/Ervedelo 32-34 (Centro Comercial Couto, local 59) , ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

 1. Presentación da nova Xunta directiva Club Alpino Ourensán-Club Alpino Manzaneda

Lembramos a importancia de asistir á Asemblea Xeral e agardamos a vosa asistencia.

Sen outro particular, atentamente:

En Ourense, a 8 de marzo de 2023

Mar Pallás

Presidenta

Convovatoria asamblea extraordinaria presentación Junta Directiva CAM_signed

15 Febreiro, 2023

Proclamación provisional da candidatura á presidencia do Club Alpino Ourensán 2023

Anuncio da Xunta electoral do Club Alpino Ouresán 2023

Na reunión celebrada no día da data da Xunta electoral do Club Alpino Ourensan 2023.

Acordouse a proclamación provisional da única candidatura presentada ás eleccións á presidencia do club alpino ourensan 2023 a de doña María del Mar Pallás Valleros abríndose o prazo de 48h para presentación de reclamacións á candidatura provisionalmente proclamada.

 

En Ourense a 15 de febreiro de 2023.

María del Carmen Conde Durán
Presidenta da xunta electoral

Acta 15 febreiro 2023

Acordo proclamación definitiva candidatura

27 Xaneiro, 2023

Calendario e regulamento electoral eleccións a Presidencia Club Alpino Ourensán 2023

Unha vez rematada a asemblea extraordinaria, quedan convocadas as eleccións á Presidencia do Club Alpino Ourensán 2023 sendo aprobado o seguinte calendario electoral:

Calendario electoral.

Eleccións á presidencia do Club Alpino Ourensán 2023

Xaneiro

 • Día 27: Convocatoria de eleccións.

 • Días do 30 de xaneiro ao 3 de febreiro: Exposición do censo de socios con dereito a voto e reclamacións.

Febreiro

 • Día 6 de febreiro: Exposición do censo definitivo de socios con dereito a voto.

 • Días do 6 ao 14 de febreiro: Presentación de candidaturas a Presidente do Club Alpino Ourensán.

 • Día 15 de febreiro: Proclamación provisional de candidaturas.

 • Días do 16 e 17 de febreiro: Reclamacións á proclamación provisional.

 • Día 20 de febreiro: Proclamación definitiva de candidatos á Presidencia do Club Alpino Ourensán.

 • Día 24 de febreiro: Votacións á Presidencia do Club Alpino Ourensán.

 • Día 27 de febreiro: Proclamación provisional do Presidente do Club Alpino Ourensán..

 • Días do 28 de febreiro a 1 de marzo : Impugnacións á proclamación provisional a Presidente do Club Alpino Ourensán.

Marzo

 • Día 3 de marzo: Proclamación definitiva do candidato a Presidente do Club Alpino Ourensán.

A exposición do censo, por aprobación na asamblea extrarodicaria, estará na sede social, poderá consultarse presencialmente, por teléfono o solicitándolo por mail a [email protected]

A Xunta electoral quedou composta polo seguintes membros:
Presidencia:  Carmela Conde
Secretaria: Beatriz Rodríguez
Vogal: Carlos Vázquez

Neste enlace podedes consultar o regulamento electoral:

regulamento_electoral

Modelo-de-Aval-para-la-Candidatura-de-Presidencia

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA PRESIDENCIA

11 Xaneiro, 2023

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria 27 xaneiro: Convocatoria de eleccións á presidencia do Club Alpino Ourensán.


Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria
Estimados/as Socios/as:
O Club Alpino Ourensán, de acordo cos vixentes estatutos, convoca a todos os seus
socios/as para a celebración da próxima Asemblea Xeral Extraordinaria, que terá
lugar o venres, día 27 de xaneiro de 2023 no local do club sito en R/Ervedelo 32-34
(Centro Comercial Couto, local 59), ás 21:00 horas en primeira convocatoria e ás
21:30 horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:
1. Convocatoria de eleccións á presidencia do Club Alpino Ourensán.
2. Aprobación do Calendario Electoral.
3. Aprobación do lugar de exposición e consulta do censo electoral.
4. Nomeamento da Xunta Electoral.

Sen outro particular, atentamente:

En Ourense, a 11 de xaneiro de 2023
Mar Pallás Presidenta

11 Xaneiro, 2023

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 27 xaneiro

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria
Estimados/as Socios/as:
O Club Alpino Ourensán, de acordo cos vixentes estatutos, convoca a todos os seus
socios/as para a celebración da próxima Asemblea Xeral ordinaria, que terá lugar o
venres, día 27 de xaneiro de 2023 no local do club sito en R/Ervedelo 32-34 (Centro
Comercial Couto, local 59), ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00
horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de
contas aprobación se procede.
3. Aprobación do presuposto para o 2023.
4. Proposicións que formulen os socios e que terán que ir asinadas ó menos,
polo cinco por cento dos mesmos.
5. Rogos e Preguntas
Lembramos a importancia de asistir á Asemblea Xeral.

Sen outro particular, atentamente:

En Ourense, a 11 de xaneiro de2023

Mar Pallás Presidenta

PECHAR

Ola! Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a web e a seguridade, pero non analizamos os hábitos de navegación navegación nin intentamos identificarte. Podes obter mais información nesta ligazón