Colaboración co evento

Por que apoiar o evento?

O maratón de escalada do Canón do Sil é un escenario incomparable onde se pode demostrar publicamente que hai empresas que apoian proxectos creados por escaladores e para escaladores. A escalada deportiva é unha disciplina desafiante e emocionante que combina forza, técnica e resistencia. É á vez unha forma de competición e unha forma de superar os límites persoais e gozar da conexión coa natureza e a comunidade de escalada, que cada día vai en aumento.

Ti como empresa:
• Podes dar a coñecer as túas noticias e produtos entre os escaladores e visitantes participantes.
• Publicidade no propio evento a través do logotipo, outras imaxes da marca e merchandising (catálogos, folletos, etc).
• Posibilidade de probar material e/ou presentalo.
• Asociará a túa marca á promoción de actividades respectuosas co medio natural.
• Poderá facer uso do material gráfico (imaxes e vídeos) obtido durante o evento para os fins que consideren oportunos e acordados. Sen límites pero sen exclusividade.

Para que che fagas unha idea, mostraremos a túa marca en:
• Todos os actos do maratón tanto antes como despois.
• Durante o propio maratón.
• Redes sociais, blog, páxina web e dossier. https://www.clubalpinoourensan.es/maraton/
• Todo o material facilitado durante o día do evento (esbozo, planos, etc.)
• En todas as publicacións e documentos publicados tanto antes como despois.


Castellano

¿Por qué apoyar el evento?

El maratón de escalada Canón do Sil es un marco incomparable donde poder demostrar públicamente que hay empresas que apoyan proyectos nacidos por escaladores y para escaladores. La escalada deportiva es una disciplina desafiante y emocionante que combina fuerza, técnica y resistencia. Es, tanto una forma de competición, como una manera de superar límites personales y gozar de la conexión con la naturaleza y la comunidad escaladora, que cada día va aumentando en número.

Usted como empresa:
• Puede dar a conocer sus novedades y productos entre los escaladores participantes y visitantes.
• Publicidad en el propio evento mediante el logotipo, otras imágenes de la marca y merchandising (catalogos, folletos, etc).
• Posibilidad de prueba de material y/o presentación del mismo.
• Asociará su marca a la promoción de actividades respetuosas con el medio natural.
• Podrá hacer uso del material gráfico (imágenes y vídeos) obtenidos durante la realización del evento para los fines que consideren oportunos y se convengan. Sin límites pero sin exclusividad.

Para que se hagan una idea, luciremos su marca en:
• Todos los actos del maratón tanto previos como posteriores.
• Durante el propio maratón.
• Redes sociales, blog, página web y dossier. https://www.clubalpinoourensan.es/maraton/
• Todo el material proporcionado durante el día del evento (croquis, planos, etc)
• En todas las publicaciones y documentos editados tanto con anterioridad como con posterioridad.