Como colaborar

Dado que os recursos dos que contamos son escasos, a colaboración de marcas especializadas ou non, é un piar básico deste evento. O tipo de apoio que podemos considerar conxuntamente pode ser:

• Doazón de material de escalada para distribución/sorteo/premios entre os participantes.
• Doazón de alimentos e bebidas para subministrar aos participantes, durante a proba e ao remate desta.
• Financiamento para subvencionar gastos de organización de eventos, tales como:
• Equipamento para o evento, detalle/recordo da participación, camiseta conmemorativa (uns 40 escaladores/as)
• Impresión de información de proba (paneis informativos de sectores de escalada)
• Tramitación de seguros
• Gastos de organización

Para calquera colaboración podedes contactar con:

 


Castellano

¿Como colaborar?

Dado que los recursos con los que contamos son escasos, la colaboración de las marcas especializadas o no, es un pilar básico de este evento. El tipo de apoyo que podemos considerar conjuntamente podría ser:

• Donación de material de escalada para reparto/sorteo/premios entre los/las participantes
• Donación de alimentos y bebidas a suministrar a los/las participantes, durante la prueba y al finalizar la misma.
• Financiación para subvención de gastos de organización del evento, como puede ser:
• Equipación del evento, detalle/recuerdo de participación, camiseta conmemorativa (aproximadamente 40 escaladores )
• Impresión de información de la prueba (paneles informativos de sectores de escalada)
• Tramitación de seguros
• Gastos de organización

Para cualquier colaboración puede ponerse en contacto en: