Hosting por Logo dinahosting
1 Febreiro, 2024

Asamblea Xeral ordinaria 23 febreiro

Convocatoria Asamblea Xeral Ordinaria
Estimados/as Socios/as:
O Club Alpino Ourensán, de acordo cos vixentes estatutos, convoca a todos os seus socios/as para a celebración da próxima Asamblea Xeral ordinaria, que terá lugar o venres, día 23 de febreiro de 2024 no local do club (Centro Comercial Couto, local 59), ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:
1. Balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.
2. Memoria ano 2023.
3. Orzamento para o 2024.
4. Rogos e Preguntas

Informamos que, tal e como recollen os nosos estatutos no artigo 17 1.d, os socios poderán formular proposicións que terán que ir asinadas polo menos polo cinco por cento dos mesmos. Ditas proposicións, para ser incluidas na orde do día, deberán achegarse  polo menos con 10 días de antelación.

Lembramos a importancia de asistir á Asamblea Xeral.
Sen outro particular, atentamente:

En Ourense, a 31 de xaneiro de2024
Mar Pallás Presidenta

PECHAR

Ola! Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a web e a seguridade, pero non analizamos os hábitos de navegación navegación nin intentamos identificarte. Podes obter mais información nesta ligazón