Hosting por Logo dinahosting
22 Febreiro, 2024

Cuotas socios 2024

Estimados socios:

Hoxe informámosvos de que tramitamos as remesas das vosas cuotas de socios. Se alguén desexa darse de baixa e non o notificou previamente, solicitamos que non devolvan os recibos ao banco, xa que iso implica custos e comisións para o noso clube. Se decidides devolver a cuota, por favor, comunicádeo en privado e faremos a transferencia á vosa conta para evitar cargos bancarios. Agradecemos a vosa colaboración.

Atentamente,
Xunta Directiva

1 Febreiro, 2024

Asamblea Xeral ordinaria 23 febreiro

Convocatoria Asamblea Xeral Ordinaria
Estimados/as Socios/as:
O Club Alpino Ourensán, de acordo cos vixentes estatutos, convoca a todos os seus socios/as para a celebración da próxima Asamblea Xeral ordinaria, que terá lugar o venres, día 23 de febreiro de 2024 no local do club (Centro Comercial Couto, local 59), ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:
1. Balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.
2. Memoria ano 2023.
3. Orzamento para o 2024.
4. Rogos e Preguntas

Informamos que, tal e como recollen os nosos estatutos no artigo 17 1.d, os socios poderán formular proposicións que terán que ir asinadas polo menos polo cinco por cento dos mesmos. Ditas proposicións, para ser incluidas na orde do día, deberán achegarse  polo menos con 10 días de antelación.

Lembramos a importancia de asistir á Asamblea Xeral.
Sen outro particular, atentamente:

En Ourense, a 31 de xaneiro de2024
Mar Pallás Presidenta

1 Outubro, 2023

Exposición fotográfica na Biblioteca Universitaria Rosalía de Castro a partir do 1 de outubro

A partir do 1 de outubro poderedes ver na Biblioteca Universitaria Rosalía de Castro a exposición das fotos presentadas no XXII concurso fotográfico Club Alpino Ourensán. Lembrarvos que segue aberto o prazo para presentar as fotos para a XXIII edición deste concurso  https://www.clubalpinoourensan.es/actividade/xxiii-concurso-fotografico-club-alpino-ourensan/

XXIII Concurso fotográfico Club Alpino Ourensán

PECHAR

Ola! Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a web e a seguridade, pero non analizamos os hábitos de navegación navegación nin intentamos identificarte. Podes obter mais información nesta ligazón